AfklaringVest - som anden aktør...

Vejen til implementering og fastholdelse på arbejdsmarkedet gennem eget ansvar og fælles indsats...

Psykologiske undersøgelser som afklaringsforløb med fokus på udvikling via personligt ansvar, motivation, individuelle ressourcer og udviklingsmuligheder...

Om os

Psykologisk test og undersøgelsesklinik

AfklaringVest er en dansk psykologvirksomhed, som blev oprettet i 2007. Klinikken henvender sig primært til kommuner. Vi tilbyder professionel afklaring og udvikling i forhold til arbejdsmarkedet for de borgere, som befinder sig i en fastlåst situation.

Print Friendly, PDF & Email

Psykologiske test og undersøgelser målrettet den enkelte borgeres aktuelle problemstillinger. Individuelle afklaringsforløb, rettet mod implementering og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

I vores egenskab af en tværfaglig gruppe bestræber vi os på at foretage en helhedsorienteret afdækning af den enkelte borgers problemstilling og på den baggrund levere hele og udviklingsorienterede løsninger.

Christian Normann Lorentsen

Christian Normann Lorentsen

Autoriseret Psykolog
Specialist i psykopatologi in spe

Telefon: 60 15 40 15

Vi samarbejder med Nordisk Krisekorps som tilbyder 24-timer krisehjælp og psykologhjælp i hele Norden til virksomheder og kommuner.

Speciallæge Konsulent: Lone Eisenmann Jørgensen